GOZDNA PEDAGOGIKA

Cilji gozdne pedagogike

NARAVNA aktivnost in razvoj otroka v naravi – gozdu

 • V ospredju je sodelovanje med vzgojitelji in kako otroku omogočati neposredni stik z naravo in razvoj naravnih otrokovih sposobnosti.
 • Na prvem mestu naj bo pravilna naravna izbira terena-Gozd, travnik, kmetija..itd
 • Ustvarit GOZDNO GIBALNO USTVARJALNI - NARAVOSLOVNI kotiček v vseh letnih časih, kjer ga ohranjamo in spoznavamo.
 • Ozaveščamo se opazovati otroka in izhajati iz njegovega doživljanja, občutenja, gibanja in dojemanja narave-gozda
 • Omogočati prosto igro v naravi in tako razvijati naravno gibalne, funkcionalne, izvorne darove otrok
 • Da otrok neposredno občuti, doživi in živi z naravo.
 • Odpravljati nelagodne občutke v naravnem okolju (strah, dvomi, anksioznost…itd)
 • Omogočamo redno izkušnjo pristnega stika z naravo, kar je danes zdravilo, rešitev za naraven funkcionalni razvoj otroka.
 • Najmanj x2x3 na teden zagotoviti to izkušnjo otroku v vseh letnih časih
 • V vzgojno izobraževalnem sistemu dodatno neposredno sistematično vplivati na razvoj nivo naravnih sposobnosti otrok.

Program oz. metode dela

 • Ozaveščanje in neposredno spoznavanje narave,
 • Spoznavanje obnašanja narave v vseh letnih časih s čutili, neverbalno komunikacijo
 • Vključitev čim več naravnih oblik gibanja v gozdu, v naravi, kjer skupaj z otroci izdelujemo naravne gibalne kotičke, poligone, prostore za ustvarjanja iz naravnih materialov, umiritev in raziskovalne prostore.
 • Usmerjanje poteka skozi dotik, čutenja, igro, razlago in pogovor
 • Pripovedovanje pravljic, legend, zgodb o varuhih gozdov in narave-pravljično naravna vsebina
 • Starejše skupino 5-6 let sama ustvari gozdno gibalno učno pot o ozaveščanju Stvarstva narave, Mati zemlje, gibanja, prehrane in preživetja v naravi. Vsebina je pravljična zgodba!!

Prostor izvedbe

V gozdu ustvarjamo GOZDNO GIBALNO NARAVOSLOVNO-USTVARJALNI – kotiček

Kako in oblike dela

Oblikuje se ekipa vzgojiteljev, ki so pripravljeni skupaj razvijat, ovrednotit spodbujat, raziskovat, opazovat, ozaveščat in živeti ta program z otroci. Ta skupina poglobljeno načrtuje, izdela, izvaja in izvede evelvacijo projekta.

Otroka se tudi gibalno subjektivno ovrednoti z gibalnimi funkcionalnimi naravnimi testi. S katerimi se iščejo gibalne disfunkcije-motnje v naravnem gibanju. Vključen je tudi mišično skeletni funkcionalni pregled z znanjem kineziologije, motorične kontrole gibanja in delovne terapije.

 • Skupinska in frontalna
 • Temelji na individualni obravnavi
 • Delo v majhnih skupinah, skupine se razdelijo za večjo produktivnost dela, Heterogenost skupin 2-3 leta, 4-6 let
 • Število vzgojiteljev in pomočnikov x3-4 mlajši, 2x3 starejša skupina

Didaktična sredstva in pripomočki

 • Lubje
 • Odpadno Listje
 • Suhe veje
 • Voda
 • Kamenje
 • Krtnice
 • Zemlja
 • Les
 • Zrcalo
 • Vrvi

Zakaj?

Otrok je naravno bitje, nepopisana knjiga oz list. Živi ta trenutek in spoznava okolico preko svojih čutil. Njegova senzorika deluje v pobiranju informacij iz okolja in njegovo motorično učenje se razvija vse do konca življenja.

Popolnoma je prilagojen na naravo, vodo, dihanje čistega zraka, poslušanje naravnih zvokov narave, njegovo srce poje v ljubezni. Izvor gibalnega modela, ki je bil vzpostavljen že pred par desetletji je v roki Japoncev. Opis modela je otrok star med 2,5-3,5 letom, ki naj bi imel najbolj pristno razvite vse senzomotorično naravne oblike gibanja.

 • Naravne oblike gibanja so mu kot osnovno sredstvo pri prosti igri
 • Zna pravilno hodit, skakat, tekat…
 • Je prilagojen na vodo
 • Zna pravilno aktivno počepnit v globoki čep

Globalni cilji

Udeleženci tabora se z gozdarjem odpravijo v gozd po gozdni učni poti. Spoznajo rastline v gozdu, gozdne živali, določajo starost dreves, spoznajo in poizkusijo gozdne sadeže ter poslušajo petje ptic. Otroci se odpravijo do stare gozdarske bajte, kjer pogledajo v preteklost gozdarjevega življenja. Po kosilu sledi delo po skupinah z izdelovanjem plakatov, dan pa zaključijo z zabavno – orientacijskim pohodom “LOV na LISICO”.

 • Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
 • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
 • Vse dejavnosti se odvijajo v naravnem okolju
 • Naravno osebno napredovanje otroka v razvoju
 • Učenje z delom v naravi in gibanjem v naravi
 • Spoznavanje naravne simbolne govorice
 • Neposredno vključevanje okoljske in zdravstvene vzgoje
 • Omogočati naravno gibalni razvoj otroka

Splošni cilji

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih.
 • Otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo gibalno funkcijo ter spoznava in dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh.
 • Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja.
 • Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.
 • Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja
 • Otroku prostor GOZD-NARAVA postane užitek, prijetno okolje sprostitve, igre in v tem zunanjem naravnem okolju se oblikuje v samozavestnega, ustvarjalnega in ostaja v luči razvoja lastnih talentov.
 • V tem okolju ohranja sproščenost in razigranost svojega bita.

Cenik + prijavnica